Kontakt

OAKS Consulting s.r.o.

IČ: 288 97 803
DIČ: CZ288 97 803

Offices and address for delivery:
IBC, Pobřežní 620/3, Praha 8
T +420 724 924 451
oaks@oaks.cz
info@oaks.cz
jaroslav.duba@oaks.cz
eva.kuklikova@oaks.cz

Seat:
Jeřická 2655/40, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

Kariéra

Společnost OAKS Consulting s.r.o. nabízí perspektivní zaměstnání v dynamicky se rozvíjející oblasti Market Access. Poskytováním našich služeb dodáváme klientům výraznou a jasně identifikovatelnou přidanou hodnotu, neboť na kvalitě naší práce závisí, zda a jak rychle se nové léčivé přípravky dostanou do systému úhrad a jak efektivně bude řízen životní cyklus kompletních portfolií produktů našich klientů.

Vzhledem k tomu, že na výsledek naší práce je dobře vidět a jakékoli nedostatky se za nic „neschovají“, klademe v naší společnosti velký důraz na profesionalitu, kvalitu a trvalé zlepšování kompetencí našich zaměstnanců.

Vzhledem k tomu, že naše společnost funguje od svého založení v režimu dlouhodobého převisu poptávky a kapacitně jsme trvale plně vytíženi, hledáme nové kolegy, díky kterým bychom mohli realizovat nové projekty a pokrytí námi poskytovaných služeb dále rozšiřovat. Máte-li zájem dozvědět se více, navštivte sekci VOLNÉ POZICE.

Volné pozice

Společnost OAKS Consulting s.r.o. aktuálně nabízí dvě volné pozice.
Životopis v češtině a angličtině spolu s motivačním dopisem
posílejte k rukám Mgr. Evy Kuklíkové (eva.kuklikova@oaks.cz)
 • Specialist for pricing & reimbursement strategies

  NÁPLŇ PRÁCE

  • Příprava cenových a úhradových strategií pro vstup nových léčivých přípravků
  • Zpracování terapeutických modelů
  • Analýza příležitostí a rizik na stávající portfolio klientů
  • Příprava a žádosti o stanovení ceny a výše a podmínek úhrady
  • Poskytování konzultací v průběhu správních řízení
  • Analýza dokumentace vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Ministerstvem zdravotnictví České republiky v rámci správních řízení a zpracování výstupů pro klienty včetně doporučení dalšího postupu
  • Systematic literature review a analýzy odborných podkladů
  • Komunikace s odborníky z různých terapeutických oblastí
  • Komunikace se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, zdravotními pojišťovnami,  Ministerstvem zdravotnictví České republiky

  HLEDÁME OSOBNOST s:

  • Vysokoškolským vzděláním v oboru farmacie, lékařství, veterinárního lékařství. U jiných oborů požadujeme alespoň 2 roky praxe v oblasti zdravotnictví (zdravotní pojišťovny, Státní ústav pro kontrolu léčiv, poskytovatelé zdravotní péče, farmaceutický průmysl)
  • Alespoň částečnou znalostí problematiky lékové politiky a systému úhrad
  • Vysokým stupněm vnitřní integrity
  • Smyslem pro detail
  • Vyváženou složkou analyticko-syntetickou
  • Schopností samostatného rozhodování
  • Silným vnímáním vlastní zodpovědnost
  • Chutí a schopností učit se novým věcem
  • Vysokou odolností vůči stresové zátěži
  • Schopností sebemotivace a toužící po seberealizaci
  • Schopností zorientovat se v nových situacích
  • Se silným analyticko-logickým inteligenčním základem a vyváženým zaměřením na výkonnost a bezchybnost
  • Schopností dosahovat výsledků v termínu a kvalitě dle očekávání klienta a požadavků této specifické oblasti
  • Orientací na výkon
  • Zaměřenou na pečlivost, přesnost, bezchybnost, schopnou dotahovat věci do konce
  • Kultivovaným mluveným a psaný projevem
  • Kultivovaným vzhledem
  • Znalostí anglického jazyka minimálně na pokročilé úrovni
  • Uživatelskou znalostí MS Office – Excel,Word, Powerpoint.
  • Řidičským průkazem skupiny B

  NABÍZÍME:

  • Samostatnou odbornou práci s vysokou mírou seberealizace v atraktivním a rychle se rozvíjejícím oboru Market Access
  • Prestižní práci v perspektivním oboru, která výrazně zvýší vaši cenu na trhu práce
  • Kontinuální vzdělávání v ČR i v zahraničí
  • Po zaškolení nadprůměrné finanční ohodnocení
  • Flexibilita pracovní doby s kombinací práce v kanceláři a doma
  • Nástup ihned
  • Velmi dynamický a přátelský pracovní kolektiv, atraktivní pracovní prostředí
 • HTA Specialist

  NÁPLŇ PRÁCE

  • Vytváření a lokalizace farmakoekonomických modelů
  • Vytváření a lokalizaci modelů analýzy dopadu do rozpočtu prostředků veřejného zdravotního pojištění
  • Statistické zpracování dat z klinických studií
  • Zpracování metaanalýz klinických studií
  • Design a zpracování „Real world data“

  HLEDÁME OSOBNOST s:

  • Vysokoškolské vzdělání z oborů - statistika, biostatistika, matematické modelování, matematicko-fyzikální obory, ekonomie, farmacie, lékařství
  • Zájmem o obor farmakoekonomiky a jejího uplatnění v praxi
  • S teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi statistického zpracování dat
  • Vysokým stupněm vnitřní integrity
  • Smyslem pro detail
  • Vyváženou složkou analyticko-syntetickou
  • Schopností samostatného rozhodování
  • Silným vnímáním vlastní zodpovědnost
  • Chutí a schopností učit se novým věcem
  • Vysokou odolností vůči stresové zátěži
  • Schopností sebemotivace a toužící po seberealizaci
  • Schopností zorientovat se v nových situacích
  • Se silným analyticko-logickým inteligenčním základem a vyváženým zaměřením na výkonnost a bezchybnost
  • Schopností dosahovat výsledků v termínu a kvalitě dle očekávání klienta a požadavků této specifické oblasti
  • Orientací na výkon
  • Zaměřenou na pečlivost, přesnost, bezchybnost, schopnou dotahovat věci do konce
  • Kultivovaným mluveným a psaný projevem
  • Kultivovaným vzhledem
  • Znalostí anglického jazyka minimálně na pokročilé úrovni
  • Pokročilá uživatelská znalost MS Office – Excel, statistické metody, modelování. Uživatelská znalost Word, PowerPoint.
  • Řidičský průkaz skupiny B

  NABÍZÍME:

  • Samostatnou odbornou práci s vysokou mírou seberealizace v atraktivním a rychle se rozvíjejícím oboru Market Access
  • Prestižní práci v perspektivním oboru, která výrazně zvýší vaši cenu na trhu práce
  • Kontinuální vzdělávání v ČR i v zahraničí
  • Po zaškolení nadprůměrné finanční ohodnocení
  • Flexibilita pracovní doby s kombinací práce v kanceláři a doma
  • Nástup ihned
  • Velmi dynamický a přátelský pracovní kolektiv, atraktivní pracovní prostředí