Kontakt

OAKS Consulting s.r.o.

IČ: 288 97 803
DIČ: CZ288 97 803

Offices and address for delivery:
IBC, Pobřežní 620/3, Praha 8
T +420 724 924 451
oaks@oaks.cz
info@oaks.cz
jaroslav.duba@oaks.cz
eva.kuklikova@oaks.cz

Seat:
Na strži 2102/61a, 140 00 Praha 4-Krč

Kariéra

Společnost OAKS Consulting s.r.o. nabízí perspektivní zaměstnání v dynamicky se rozvíjející oblasti Market Access. Poskytováním našich služeb dodáváme klientům výraznou a jasně identifikovatelnou přidanou hodnotu, neboť na kvalitě naší práce závisí, zda a jak rychle se nové léčivé přípravky dostanou do systému úhrad a jak efektivně bude řízen životní cyklus kompletních portfolií produktů našich klientů.

Vzhledem k tomu, že na výsledek naší práce je dobře vidět a jakékoli nedostatky se za nic „neschovají“, klademe v naší společnosti velký důraz na profesionalitu, kvalitu a trvalé zlepšování kompetencí našich zaměstnanců.

Vzhledem k tomu, že naše společnost funguje od svého založení v režimu dlouhodobého převisu poptávky a kapacitně jsme trvale plně vytíženi, hledáme nové kolegy, díky kterým bychom mohli realizovat nové projekty a pokrytí námi poskytovaných služeb dále rozšiřovat. Máte-li zájem dozvědět se více, navštivte sekci VOLNÉ POZICE.

Volné pozice

Společnost OAKS Consulting s.r.o. nabízí volné pozice.
Životopis v češtině a angličtině spolu s motivačním dopisem
posílejte k rukám Mgr. Evy Kuklíkové (eva.kuklikova@oaks.cz)