For your success
in market access

Vzdělávání

7. 6. 2018 Dominantní postavení na trhu, bonusy a jejich vývoj, Soutěžní dopady

A. Obchodní praktiky související s dodávkami léčivých přípravků a jakou roli zde hraje postavení soutěžitele? • Posouzení dominantního postavení, aneb není 40% jako 40% • Vymezení relevantního trhu – v oblasti léčivých přípravků lze čerpat z řady pramenů • Vliv dominantního postavení na MAH a co to znamená v praxi (nejen ve světle zákona o léčivech)? • Jaké změny v obchodním chování musím zachovávat, jsem-li dominantní soutěžitel B. Bonusové smlouvy • Nejnovější vývoj v kauze bonusových smluv • Bonusy a vykazování péče dle jednotlivých segmentů o Dělení dle IČZ o Centrová léčba o Lůžková péče o OTC přípravky o Ambulantní přípravky • Odpovědnost za vykazování bonusu a rizika pro držitele rozhodnutí o registraci • Jak přistupovat k poskytování bonusů a co mohou poskytovatelé po MAH požadovat • Trestněprávní odpovědnost

Aktuálně nejsou k dispozici žádné prezentace.