For your success
in market access

Vzdělávání

15. 11. 2017 Market Access business breakfast

• Rozbor vybraných aktuálních rozhodnutí MZ • Příklady nové rozhodovací praxe SÚKL o Konkrétní případy aplikace nového přístupu k předběžné vykonatelnosti • Novela prováděcí vyhlášky č. 376/2011 Sb. o Čeká nás další cut cen a úhrad? o Budou ještě existovat VILPy? • Praktické zkušenosti z aplikace metodik zdravotních pojišťoven k limitaci dopadu do rozpočtu • Pacientské organizace o Postavení v právním řádu ČR o Kompetence pacientské rady při MZ o Pacientské organizace v EMA

21. 11. 2017 Úhradová vyhláška pro rok 2018

- Zvýhodnění nemocnic a reálný negativní dopad na segment ambulantních specialistů v roce 2018 (restrikce v preskripci, stagnace plateb za výkony). - Dopad úhradové vyhlášky na firemní obchodní tým. - Rozbor podkladů pro segmentaci centrové péče a dopad na budgety center 15 volných míst

Aktuálně nejsou k dispozici žádné prezentace.