Vzdělávání

24.10.2018 Market Access business breakfast

Program a témata: Patenty - pravomoci pojišťoven k zahájení řízení a patentová ochrana ve správních řízeních CaU Emergentní systém zásobování léčiv; regulace reexportu, teze a problémy potenciální úpravy Opatření obecné povahy dle zákona o léčivech k omezení reexportu ROZ MZ: Update účastenství v řízeních o stanovení úhrady srovnatelně účinnému LP, pravomoci pro stanovení pseudoreferenční skupiny Aktuální novela z. č. 48/1997 Sb. - co se mění v souvislosti s novelou týkající se úhrad zdravotnických prostředků Update k úhradám na SVK - MZ SK autoritativně určuje BIA A další zajímavé novinky...

22.11.2018 Co nového v reklamě - aneb novinky v rozhodovací praxi v oblasti léčiv, doplňků stravy, zdravotnických prostředků i kosmetiky

Program a témata: • Došlo ke změnám v zákoně o regulaci reklamy za poslední dva roky? Mají vliv na praxi? • Reklama na léčivé přípravky - Aktuální rozhodovací praxe SÚKL a RRTV (případné rozdíly) - Vývoj sankcí a interpretační praxe - Praktické zkušenosti z kontrol a řízení před SÚKL • Reklama na doplňky stravy o Aktuální rozhodovací praxe • Reklama na zdravotnické prostředky - Aktuální rozhodovací praxe - Mobilní aplikace jako zdravotnické prostředky ve světle regulace reklamy • Reklama na kosmetické přípravky - Posun ve výkladu dovolených tvrzení o kosmetických přípravcích - Příklady z praxe - Aktuální rozhodovací praxe krajských úřadů a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání • Vybrané příklady z praxe farmaceutických společností

Aktuálně nejsou k dispozici žádné prezentace.