Konzultační firma, komplexní služby Market Access pro zajištění vstupu léčivých přípravků a prostředků zdravotní techniky na trh.

 • FOR YOUR
  SUCCESS
  IN MARKET
  ACCESS

 • PRICING
  & REIMBURSEMENT
  STRATEGIES; HTA;
  MARKET ACCESS
  OUTSOURCING

 • PROFESSIONAL TEAM
  EXPERIENCED IN
  MARKET ACCESS
  & PHARMA INDUSTRY

O nás

Naše poslání & hodnoty

OAKS Consulting s.r.o., je konzultační firmou, poskytující od svého založení v roce 2009 komplexní služby MARKET ACCESS, které jsou potřebné k zajištění vstupu léčivých přípravků a prostředků zdravotní techniky na trh.

Charakterem služeb patříme mezi konzultační firmy, naším cílem ale není poskytování teoretických doporučení a vypracovávání izolovaných analýz, ale realizace takových služeb, které mají přímou vazbu na výsledek, zejména v podobě konečného získání ceny a výše a podmínek úhrady nových produktů a strategického řízení cen a úhrad portfolia již obchodovaných produktů. Naše práce nekončí předáním dokumentace k žádosti nebo stanoviska, ale jsme s našimi klienty v úzkém kontaktu až do konce řízení a plně se hlásíme k zodpovědnosti za dosažený výsledek. Z tohoto důvodu nabízíme jako jediní našim klientům možnost realizace zakázek na principu „Success Fee“ a „Risk Sharing“.

V České republice působí více firem zajišťujících různé spektrum externích služeb „market access“, naše společnost však na trhu zajišťuje komplexní služby „MARKET ACCESS“, počínaje zajištěním podkladů pro rozhodování o směrování klinického vývoje a business development, přes regulatory (registrace, farmakovigilance), realizaci „Advisory Boards“, zpracování vnějších cenových referencí, přípravu cenových a úhradových strategií, realizaci všech typů farmakoekonomických analýz, přípravu žádostí až po jednání s plátci, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Ministerstvem zdravotnictví a odbornými společnostmi.

Vzhledem k našim dlouholetým zkušenostem v oblasti MARKET ACCESS, kdy jsme připravovali podklady k více než 350 správním řízením a profesionálnímu týmu, složenému z 15 specialistů, kteří mají jak potřebné vzdělání (medicína, farmacie, statistika, matematické modelování), tak zkušenosti s poskytováním služeb „MARKET ACCESS“ věříme, že jsme schopni pro Vás zpracovat požadované zakázky v nejvyšší kvalitě. Většina z nás má navíc dlouholeté zkušenosti z práce v různých farmaceutických společnostech na pozicích regulatory, marketing, sales a v top managementu a přinášíme tak našim klientům jedinečnou přidanou hodnotu, neboť známe z vlastní zkušenosti procesy ve firmách včetně plánování a cenotvorby, umíme portfolio management nových i již obchodovaných produktů a svými znalostmi pokrýváme široké spektrum oborů medicíny.

Náš tým

Reference

Velice rádi Vám poskytneme na vyžádání seznam referencí včetně kontaktů a přehledu již realizovaných projektů. Pošlete nám prosím mail na eva.kuklikova@oaks.cz nebo oaks@oaks.cz.