Týden inovací přinesl nové „nohy“ pro paraplegiky a „oči“ pro nevidomé

V týdnu od 14. do 20. května probíhal v Praze již třetí ročník Týdne inovací, na jehož úvodní Mezinárodní konferenci byly představeny i některé zdravotnické pomůcky, které pro pacienty přináší skutečně revoluční zvýšení kvality jejich života – pomůcka pro osoby s poruchou zraku OrCam a pomůcka pro podporu chůze od ReWalk Robotics.

OrCam je pomůcka, kterou si pacient jednoduše připne k brýlím a která umí rozpoznávat předměty, obličeje a číst text v reálném čase. Pacient je tedy schopen bez asistence nakupovat, pohybovat se v neznámém prostoru a číst běžný text. „Pomůcka by měla dle sdělení výrobce stát necelých 100 000 Kč, což je, v porovnání s přidanou hodnotou pro pacienta, kterému zásadním způsobem ovlivní kvalitu život, částka téměř zanedbatelná“ říká Ing. Duba, ředitel OAKS Consulting, který měl možnost si OrCam na vlastní kůži na konferenci vyzkoušet.
PZT_paraplegici_1.jpghttps://www.orcam.com

ReWalk Robotics představili své řešení pro pacienty, kteří nemohou chodit. ReWalk, umožňuje stát vzpřímeně, chodit, a dokonce chodit po schodech. Pomůcka skládající se z exoskeletonu, který napodobuje přirozenou chůzi a baterie pro napájení, je v současnosti hrazena z veřejného zdravotního pojištění v Německu a komerčním pojištěním v USA, Izraeli a dalších státech. „Nejzajímavější na celém řešení je to, že ReWalk umožňuje chodit i těm, kteří mají přerušenou míchu, a tedy nohy ani necítí“, doplňuje Ing. Karbusická z OAKS.

PZT_paraplegici_2-(2).jpg
Andre and Ursel, www.rewalk.com

Aktuální stav zákona v návaznosti na rozsudek Ústavního soudu
Zdravotnické prostředky nejsou v současnosti, na rozdíl o léčivých přípravků, předmětem řízení, které by zkoumalo náklady vynaložené na intervenci a efekt, který daná intervence přinese pro pacienta v podobě prodloužení života a zvýšení jeho kvality, ale pouze předmětem posuzování shody s platnou legislativou, která určuje základní vlastnosti, které musí zdravotnické prostředky splňovat.
S ohledem na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/15 týkající se úhrad zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz, připravuje Ministerstvo zdravotnictví novou legislativu.
Nález ÚS ruší ta ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, která určovala, že nárok pojištěnce na úhradu zdravotnických prostředků je realizován v provedení ekonomicky nejméně náročném, které zjišťuje průzkumem trhu zdravotní pojišťovna a klade důraz na individuální posouzení stavu nemocného a výběr terapie podle potřeb pacienta.
Aktuální znění zákona o zdravotním pojištění říká, že se plně hradí ekonomicky nejméně náročná varianta zdravotnického prostředku, vzhledem ke zdravotní potřebě pojištěnce. To znamená, že každý pojištěnec má nárok na úhradu jen té nejlevnější z medicínsky vhodných variant.
Otázkou je, jak moc bude nová legislativa řešit i vstup nových prostředků jako je například bionická ruka, nebo v úvodu zmiňované pomůcky představené na Týdnu inovací. Kdo bude rozhodovat o tom, jaký zdravotnický prostředek je dostatečně inovativní a přínosný, aby byl hrazen? Kdo bude hodnotit co skutečně pacient potřebuje a bude jako doposud záležet na libovůli pojišťoven? Vůči čemu se bude hodnocená intervence porovnávat? 
Budoucnost
Současný ministr zdravotnictví v demisi několikrát uvedl, že zavedení hodnocení přínosů a nákladů (tzv. HTA) i pro zdravotnické prostředky je jednou z priorit. Je to určitě krok správným směrem a věřme, že pokud dojde k zavedení HTA do praxe, bude se jednat o efektivní proces, aby se pacienti k novým intervencím dostali v „rozumném“ čase.  
Věřím, že nově vznikající legislativa bude efektivně řešit vstup inovací do systému úhrad tak, aby se napříště pro nové technologie pro pacienty nemuseli skládat čtenáři, jak tomu bylo nedávno v případě bionické ruky pro Kamilu“* uzavírá Ing. Jaroslav Duba, ředitel OAKS Consulting.
 
Ing. Jaroslav Duba
 
*https://ostrava.idnes.cz/sbirka-na-kamilu-predani-bionicke-ruky-divce-fmd-/ostrava-zpravy.aspx?c=A170901_349044_ostrava-zpravy_woj