For your success
in market access
LUCAS - lung cancer focus

Služby pro lékaře

S čím Vám můžeme pomoci

 

 • ÚHRADy

  Dle Úhradové vyhlášky Vám vypočteme nárok na úhradu a porovnáme  s očekávanou výší úhrady při podpisu úhradového dodatku. Výpočet slouží např. jako podklad pro rozhodování při uzavírání dodatků se zdravotními pojišťovnami a nastavení výše záloh pro optimalizované cash-flow ordinace.

 • DODATKy

  Provedeme porovnání navženého úhradového dodtaku pojišťoven se zněním úhradové vyhlášky a dohody segmentu z Dohodovacího řízení. Vypočteme nárok na úhradu dle návrhu pojišťoven a porovnáme jej s nárokem na úhradu dle vyhlášky.

  Pokud se rozhodnete s pojišťovnou vyjednávat, připravíme veškeré podklady, případně můžeme jednání přímo vést. V případě zájmu Vás můžeme na základě plné moci zastupovat.

 • VYÚČTOVÁNÍ

  Po obdržení vyúčtování za daný kalendářní rok od zdravotních pojišťoven provedeme kontrolu správnosti výstupů a v případě zjištění rozdílů navrhneme optimální způsob na jejich vypořádání ve Váš prospěch
  a připravíme veškerou potřebnou dokumentaci. V případě zájmu Vás můžeme na základě plné moci zastupovat.
   

 • nové výkony

  Na základě provedené analýzy současného spektra nasmlouvaných výkonů připravíme návrhy dalšách výkonů, které je možné nasmlouvat a provedeme Vás celým procesem nasmlouvání od přípravy žádosti až po podpis dodatku ke smlouvě.  

  Součástí služby je samozřejmě kontrola veškeré smluvní dokumentace a zajištění úhrady nově nasmlouvaných výkonů nad rámec vypočtené celkové výše úhrady dle úhradového vzorce.

 • PRŮBĚŽNÁ KONTROLA VÝKONŮ, ZUM, ZULP, PRESKRIPCE
  A VYŽÁDANÉ PÉČE

  Vyvinuli jsme efektivní on-line systém na průběžnou kontrolu uvedených ukazatelů s cílem včas zachytit negativní rozdíly a navrhnout jejich řešení v průběhu roku.

O nás

Společnost OAKS Consulting s.r.o byla založena v roce 2009 a zabývá se poskytováním odborných konzultačních služeb v oblasti zdravotnictví, tvorbou úhradových a marketingových strategií, zpracováním farmakoekonomických analýz, vývojem aplikací a zpracováním dat.
 

Kontakt

Jakub Weber

E-mail: jakub.weber@oaks.cz
Telefon: +420 606 086 789

 

OAKS Consulting, s.r.o., Amazon Court, Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, Česká republika