Vytvoření cenových, úhradových a marketingových strategií v platných podmínkách stanovování cen a úhrad pro stávající, nově uváděné a budoucí produkty klienta

 • Zpracování EBM dat produktu klienta
 • Vytvoření terapeutického modelu pro „zasazení“ produktu klienta do léčby daného onemocnění
 • Identifikace vhodných komparátorů a zpracování jejich EBM
 • Příprava a realizace Advisory Boards, případně dalších projektů na zajištění potřebných dat
 • Zařazení produktu klienta do guidelines
 • Návrh podmínek úhrady
 • Zpracování interních cen ze zemí EU a kompletní zpracování vnější cenové reference
 • Návrh výše maximálních cen a výše základní úhrady
 • Návrhy bonifikací a skupin pacientů/indikací pro přiznání další zvýšené úhrady, včetně výpočtu výše úhrad a návrhů podmínek úhrady
 • Návrh na design registrů
 • Příprava cenové a úhradové strategie s doporučením optimálního postupu, včetně návrhu konkrétní výše ceny, úhrady a podmínek úhrady
 • Vytvoření modelu, jak se bude základní úhrada vyvíjet do budoucna
 • Vytvoření marketingových strategií