Vytvoření cenových, úhradových a marketingových strategií v platných podmínkách stanovování cen a úhrad pro stávající, nově uváděné a budoucí produkty klienta

  • Zpracování EBM dat produktu klienta
  • Vytvoření terapeutického modelu pro „zasazení“ produktu klienta do léčby daného onemocnění
  • Identifikace vhodných komparátorů a zpracování jejich EBM
  • Příprava a realizace Advisory Boards, případně dalších projektů na zajištění potřebných dat
  • Zařazení produktu klienta do guidelines
  • Návrh podmínek úhrady
  • Zpracování interních cen ze zemí EU a kompletní zpracování vnější cenové reference
  • Návrh výše maximálních cen a výše základní úhrady
  • Návrhy bonifikací a skupin pacientů/indikací pro přiznání další zvýšené úhrady, včetně výpočtu výše úhrad a návrhů podmínek úhrady
  • Návrh na design registrů
  • Příprava cenové a úhradové strategie s doporučením optimálního postupu, včetně návrhu konkrétní výše ceny, úhrady a podmínek úhrady
  • Vytvoření modelu, jak se bude základní úhrada vyvíjet do budoucna
  • Vytvoření marketingových strategií