Sledování změn v legislativě a simulace dopadu těchto změn na portfolio klienta

  • Klient je průběžně informován o veškerých připravovaných legislativních změnách a jakmile je k dispozici ucelené znění zákona a/nebo jiných právních předpisů (např. vyhlášky), je mu nabídnuta simulace dopadu na jeho portfolio. OAKS dále systematicky sleduje rozhodovací praxi Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ministerstva zdravotnictví České republiky a vydávání Metodických pokynů a jiných stanovisek těchto orgánů a průběžně informuje klienta ve smyslu příležitostí a hrozeb na jeho portfolio.