Outsourcing činností Market Access Management (MAM)

 • Kontrolu úřední desky Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Ministerstva zdravotnictví České republiky a hlídání změn v elektronické spisové dokumentaci
  • V rámci této činnosti kombinujeme denní „ruční“ kontrolu úřední desky s automatickou kontrolou SPRINX, přičemž nelze jednu nahradit druhou. Ruční kontrola slouží k tomu, aby byl dokument stažen z úřední desky v den jeho vyvěšení, neboť na to se pak váží termíny pro reakce. SPRINX někdy úřední desku „předběhne“, jindy má 1-2 dny „zpoždění“, což je pro hlídání a dodržování deadlines jeho nevýhodou. SPRINX je naopak velmi důležitý pro informovanost o dalších dokumentech, které se na úřední desky nevkládají a pro sledování konkurence.
  • Hlavní výhody:
   • včasné zjištění změn v řízeních a s tím související delší čas na přípravu reakce (vyjádření, odvolání, poskytnutí součinnosti atd.)
   • omezení vzniku přehlédnutí a nepřesností, ke kterým při ruční kontrole spisů řízení může docházet
 • Zpracování stručného summary ke všem relevantním změnám ve správních řízeních do 24 hodin od jejich oznámení a sledování deadlines
  • Jakmile se na úřední desce objeví relevantní dokument pro klienta nebo je tento dokument zaslán systémem SPRINX, provedeme roztřídění příslušné dokumentace a fyzicky stáhneme všechny relevantní dokumenty. Ty pak do 12-24 hodin zpracujeme do stručného přehledu (MAM REPORT) a spolu se staženými dokumenty uložíme do ZIP a pošleme klientovi buď mailem, nebo přes OAKS úschovnu. Z MAM reportu se klient mimo jiné okamžitě dozví:
   • výsledek hodnocení Státního ústavu pro kontrolu léčiv/Ministerstva zdravotnictví České republiky
   • jak Státní ústav pro kontrolu léčiv/Ministerstvo zdravotnictví České republiky postupovaly, proč a v čem spatřujeme nedostatky
   • jaká bude výše úhrady/maximální ceny v porovnání s úhradou/maximální cenou navrhovanou a u přípravků, které již úhradu/maximální cenu mají pak i změna oproti stávající výši
   • pokud Státní ústav pro kontrolu léčiv stanoví JUHR (jádrová základní úhrada), provedeme do reportu přepočet na UHR (základní úhrada) a naopak
   • návrh podmínek úhrady ve srovnání s návrhem v žádosti a podmínkami stávajícími
   • doporučení co udělat (žádná akce, připravit vyjádření nebo odvolání atd.) a čeho tím můžete dosáhnout
   • jaké vyplývají pro klienta lhůty (deadlines)
  • Hlavní výhody:
   • Úspora času –  není třeba stahovat ze stránek Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ministerstva zdravotnictví České republiky žádné soubory, pročítat je, zjišťovat, které jsou a nejsou podstatné, a co je podstata jejich obsahu.
   • Dostatek času na přípravu reakce – vzhledem k tomu, že klient do 24 hodin ví, jaký vliv může mít příslušné sdělení na jeho portfolio, má dostatek času na přípravu reakce.
   • Zaměření se na podstatu – protože klient netráví čas stahováním dokumentů z webu ani jejich pročítáním, může začít od druhého dne ihned pracovat na přípravě reakce (zajištění důkazů, vyjádření, odvolání).
   • Hlídání termínů – veškerá správní řízení, kde má klient lhůtu pro reakci, vedeme v přehledné evidenci včetně deadlines a klient tak má zajištěný kontinuální přehled o jejich průběhu a času, který mu zbývá na přípravu reakce.
   • Zajištění archivace – pro všechna správní řízení vedeme archiv dokumentů.
   • Snadná komunikace směrem do firmy – námi připravené reporty jsou psány tak, aby i kolegové, kteří nepracují v oblasti Market Access, na první pohled pochopili podstatu problému. Pokud má klient v týmu zahraniční kolegy, reporty připravujeme v angličtině.
   • Zastupitelnost – v případě, že se dnes věnuje výše uvedeným činnostem ve firmě jeden konkrétní pracovník, je velmi obtížně zastupitelný. V OAKS pracuje 5 MAM specialistů, kdy každý z nich má na starosti několik firem a v případě dovolených/nemoci se vzájemně zastupují.  
   • Sledování deadlines a koordinace veškerých souvisejících aktivit s přímou zodpovědností za dodržení termínů.
   • Price Check - kontrola cen a úhrad v databázích Státního ústavu pro kontrolu léčiv vždy při vydání seznamu hrazených léčivých přípravků. Tato služba umožňuje rychlou kontrolu ve změnách cen a úhrad v porovnání s předchozím obdobím.
   • Archivaci dokumentace