Zajištění vyjádření, stanovisek a doporučených postupů ze strany odborných společností

  • V případě přípravy podkladů pro žádost o stanovení, nebo změnu výše a podmínek úhrady, je v návaznosti na službu (A) – „Vytvoření cenových a úhradových strategií“ vytvořena komunikační strategie s odbornou veřejností, jejímž obsahem je zejména definice oblastí, kde je žádoucí aktivní zapojení odborníků z reálné klinické praxe a kde budou pouze informováni, návrhy na úpravu doporučených postupů, návrhy na zajištění potřebných stanovisek, doporučení na realizaci konkrétních akcí (Advisory Boads, Round Tables, publikace, prezentace na odborných akcích) a v neposlední řadě pak časový harmonogram.
  • Příprava a vedení Advisory Boards
  • Pomoc s přípravou odborných stanovisek