Sledování a příprava reakcí v rámci správních řízení ve věcech cen a úhrad, včetně komunikace se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Ministerstvem zdravotnictví České republiky, zdravotními pojišťovnami a odbornými společnostmi

  • Průběžné sledování stavu žádostí klienta nebo správních řízení s produkty klienta, zahájených jiným subjektem (Státní ústav pro kontrolu léčiv, zdravotní pojišťovny).
  • Přípravu reakcí na požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv ohledně doplnění   žádosti klientem.
  • Přípravu reakcí na stanoviska Státního ústavu pro kontrolu léčiv (vyjádření k hodnotícím zprávám a usnesením, odvolání k rozhodnutím).
  • Potřebnou osobní, písemnou a telefonickou komunikaci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Ministerstvem zdravotnictví České republiky, zdravotními pojišťovnami a odbornými společnostmi na žádost a v zastoupení klienta.