Zpracování žádostí o ceny a úhrady

  • Zajištění podkladů potřebných pro vyplnění žádosti
  • Vyplnění žádosti
  • Příprava kompletní dokumentace k podání