For your success
in market access
LUCAS - lung cancer focus

Zdravotnická data je třeba otevírat veřejnosti, jediným limitem je ochrana osobních údajů, tvrdí odb