For your success
in market access

Zdravotnická data je třeba otevírat veřejnosti, jediným limitem je ochrana osobních údajů, tvrdí odb