For your success
in market access
LUCAS - lung cancer focus

Sbíráme velké množství zdravotnických dat, ale neumíme je příliš využít. A to je chyba